Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii – co musisz wiedzieć?

Odnawialne źródła energii to coraz bardziej popularne rozwiązanie stosowane nie tylko w obiektach użyteczności publicznej, ale także w domach rodzinnych. Umożliwiają one przede wszystkim wytworzenie czystej, ekologicznej energii, bez emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Co więcej, aby zachęcić do stosowania takich metod, polski rząd oferuje dofinansowanie do instalacji. O czym musicie wiedzieć? Jak otrzymać dotację? 

Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii – dlaczego warto?

Depositphotos_4719434_original-700x460

Zacznijmy jednak od podstaw. Odnawialne źródła energii to takie, których zasoby odnawiają się w krótkim czasie. Można do nich zaliczyć:
•    wiatr,
•    promieniowanie słoneczne,
•    fale i pływy morskie,
•    opady,
•    geotermię.

Ich przeciwieństwem są tzw. nieodnawialne źródła energii – do odnowienia ich zasobów potrzeba bardzo dużo czasu lub są niemożliwe do odzyskania. Są to popularne materiały jak węgiel, gaz ziemny czy ropa naftowa. 

Można powiedzieć, że koncepcja odnawialnych źródeł energii po raz pierwszy pojawiła się już w 1873 r. - wówczas profesor Augustine Mouchot zauważył, że europejski przemysł najprawdopodobniej będzie musiał zwrócić się z powrotem ku naturze, gdyż kopalnie węgla i szyby naftowe nie mają nieograniczonych zasobów. 12 lat później, w 1885 r. niemiecki wynalazca Werner von Siemens pisał o zaletach energii słonecznej. Najbardziej intensywny wzrost inwestycji w ekologiczne źródła energii pojawił się jednak dopiero w XXI w., gdy realnie zdano sobie sprawę nie tylko z wyczerpywania się nieodnawialnych zasobów, ale także negatywnych skutków ich stosowania – zanieczyszczenia środowiska i globalnego ocieplenia.

Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii – program „Prosument”

fotovoltaika

Z wagi problemu zaczęto sobie zdawać sprawę także w Polsce. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 r. rozpoczął program „Prosument”, którego głównym celem jest zmniejszenie emisji CO₂ oraz zwiększenie ilości energii wytworzonej z odnawialnych źródeł. Plan ma być osiągnięty poprzez dofinansowywanie zakupu i montażu małych instalacji i mikroinstalacji OZE. Instalacje mają służyć do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, a beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne oraz spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe.

Zgodnie z założeniami programu, NFOŚiGW pokrywa całość kwoty przedsięwzięcia, z czego:
•    bezzwrotna dotacja wynosi 15-30%,
•    reszta kwoty (70-85%) jest wypłacona w formie preferencyjnej pożyczki.
Po otrzymaniu dofinansowania, beneficjent ma maksymalnie 15 lat na spłatę całego kredytu – okres ten liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy do spłaty ostatniej raty. Dokładny czas kredytowania jest zależny m.in. od okresu gwarancji producenta czy rękojmi wykonawcy.

Program „Prosument” dla osób fizycznych i spółdzielni obejmuje następujące instalacje:
•    źródła ciepła opalane biomasą,
•    pompy ciepła,
•    kolektory słoneczne,
•    systemy fotowoltaiczne,
•    małe elektrownie wiatrowe,
•    mikrokogenerację.

W zależności od rodzaju instalacji, maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi od 100 tysięcy do 500 tysięcy złotych. Koszty kwalifikowane obejmują m.in. projekt instalacji, dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie przedsięwzięcia - pod warunkiem, że cały projekt spełnia kryteria udziału w programie.

Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii – jak otrzymać?


Aby otrzymać dofinansowanie z NFOŚiGW należy spełnić szereg określonych warunków. Po pierwsze, wniosek mogą złożyć wyłącznie osoby, które mają prawo do „dysponowania” nieruchomością, a więc są właścicielami lub współwłaścicielami budynku, mają prawo do wieczystego użytkowania lub mają spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego.

Po drugie, zakupiona i zamontowana instalacja do produkcji energii elektrycznej lub ciepła nie może przekroczyć odgórnych wymogów technicznych:
•    źródła ciepła opalane biomasą - zainstalowana moc cieplna do 300 kWt,
•    pompy ciepła - zainstalowana moc cieplna do 300 kWt,
•    kolektory słoneczne - zainstalowana moc cieplna do 300 kWt,
•    systemy fotowoltaiczne - zainstalowana moc elektryczna do 40kWp,
•    małe elektrownie wiatrowe - zainstalowana moc elektryczna do 40kWe,
•    mikrokogeneracja - zainstalowana moc elektryczna do 40 kWe.

W założeniu program obejmuje zakup i montaż jednej małej instalacji lub mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej lub ciepła. Dopuszcza się jednak instalację, która równocześnie wykorzystuje więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej, więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej w jednym budynku mieszkalnym, jeśli jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione. 

Co ważne, beneficjent ma maksymalnie 18 miesięcy na zakup i montaż instalacji. Czas ten jest liczony od daty zawarcia umowy kredytu.

Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii – etapy

domowe-elektrownie-sloneczne-7

Cały proces pozyskiwania dotacji z NFOŚiGW można opisać w czterech podstawowych krokach:

KROK 1 – pozyskanie kredytu


Na tym etapie konieczne jest złożenie niezbędnych dokumentów, m.in.:
•    zaświadczenia o dochodach,
•    wniosku o dotację,
•    projektu instalacji (w tym jej opisu, schematu oraz kosztorysu),
•    dokumentu potwierdzającego prawo do zarządzania budynkiem,
•    dokumentów potwierdzających zgodność instalacji z normami technicznymi,
•    zaświadczenie, że beneficjent nie będzie ubiegał się o dotacje z innych źródeł.

KROK 2 – rozpoczęcie wypłaty dotacji


Po złożeniu dokumentów i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, beneficjent może zawrzeć z bankiem umowę o dotację. Podczas jej podpisywania, musi on przedłożyć umowę z wykonawcą instalacji, zawierającą m.in. zobowiązanie do montażu oraz gwarancję producenta, która nie może trwać krócej niż 5 lat.

KROK 3 – potwierdzenie


Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, konieczne jest także wspólne złożenie trzech następujących dokumentów:
•    protokołu potwierdzającego końcowy odbiór instalacji wraz z potwierdzeniem spełnienia technicznych wymogów programu „Prosument”,
•    umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, regulującej kwestię wprowadzania do sieci energii elektrycznej,
•    faktury, które potwierdzają wysokość poniesionych kosztów kwalifikowanych.

KROK 4 – utrzymanie dotacji


Sama realizacja projektu nie wystarczy do utrzymania dotacji z NFOŚiGW. Konieczne jest także:
•    utrzymanie jej efektu przez minimum 3 lata, 
•    umożliwienie przeprowadzenia kontroli, 
•    przechowywanie wszelkich dokumentów związanych z dotacją i instalacją przez co najmniej 5 lat,
•    przekazywanie informacji odnośnie wielkości produkcji energii z instalacji.

Dotacja jest wypłacana przez bank po potwierdzeniu realizacji projektu i osiągnięciu efektu ekologicznego. Jeden budynek mieszkalny może otrzymać jedno dofinansowanie w ramach programu. NFOŚiGW zastrzega także, że nie dotuje przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane przed datą złożenia wniosku.

Jak widać, dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w ramach programu „Prosument” to korzystne rozwiązanie dla osób, które chcą zastosować w istniejących już lub dopiero budowanych domach OZE, ale z różnych powodów nie mogą pokryć kosztów instalacji. Wszystkie niezbędne informacje o programie, składaniu wniosku oraz niezbędnych dokumentach znajdziecie na stronie NFOŚiGW. 

W razie wszelkich pytań służymy pomocą – nasze wieloletnie doświadczenie oraz setki obsłużonych klientów pozwolą nam na doradzenie Państwu w kluczowych kwestiach. Nasze usługi świadczymy na terenie całego województwa podkarpackiego: w tym w Krakowie, Rzeszowie, Przemyślu, Łańcucie, Stalowej Woli, Krośnie, Jarosławiu czy Mielcu. 

Zapraszamy do współpracy!


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Z.H.S INSTALSAN - Instalacje i montaż

NIP 816-104-32-08
37-300 Leżajsk
ul. Mickiewicza 74-dworzec PKS

e-mail: kontakt@zhs-instalsan.pl

Dział handlowy i instalacji:

Tel: +48 691 656 710
tel./fax (17) 242 75 46

Serwis Kotłów Gazowych i Automatyka

tel: 691 656 710

e-mail: kontakt@zhs-instalsan.plNASZE ODDZIAŁY

Leżajsk

ul. Mickiewicza 74
dworzec PKS, 37-300

Tel. 691 656 710

Lublin

ul. Serdeczna 2/3, 20-703

Tel. 691 656 710

Boguchwała

Ul. Kopernika 64, 36-040

Tel. 691 656 710

Warszawa

Gorczewska 200A/191, 01-460

Tel. 691 656 710

Na silniku: windu.org